Boskalis jaarverslagen 2011

Milieu-expertise

Toepassing

Onze klanten kunnen bouwen op onze milieu-expertise. Met name in projecten waar we als partner van de klant al in de ontwerpfase betrokken worden, voegt onze milieu-expertise de meeste waarde toe. Maar ook tijdens de uitvoering van onze projecten en contracten streven we naar de toepassing van milieuvriendelijke werkmethodes en technieken. We zetten daarvoor ruim 100 experts in van onder andere onze R&D-afdeling en de ingenieurs en ecologen van ons eigen ingenieursbureau Hydronamic.

De duurzame toepassingen die wij onze klanten aanbieden kunnen complex en vernieuwend zijn. Ecodynamische ontwerpen volgens de Building with Nature-filosofie zijn daar een goed voorbeeld van. Een ander voorbeeld is de innovatieve aanpak om koraalriffen te beschermen, zoals is gebeurd op het Khalifa project in Abu Dhabi waar wij een grote buitengaatse haven hebben ontwikkeld in de nabijheid van het grootste koraalrif in de Arabische Golf. (Zie ons CSR-verslag over 2010)

 Maar er kan ook sprake zijn van kleine aanpassingen. Bijvoorbeeld door voor te stellen om een nieuw zandstrand onder een kleinere hellingshoek aan te leggen, zodat het voor zeeschild­padden nog toegankelijk is.
Ook kan onze expertise worden ingeschakeld bij de sanering van waterbodems. Boskalis Dolman voert wereldwijd aansprekende bodemsaneringen uit waarbij zoveel mogelijk materiaal wordt hergebruikt.

SMIT heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van nieuwe oplossingen voor het veilig en zonder veront­reiniging verwijderen van lading en bunkerinhoud uit scheepswrakken. De hot-tap-technologie staat garant voor een mors-vrije extractie van vloeistoffen boven of onder de waterlijn uit schepen die zijn gestrand of zijn gezonken tot een diepte van circa 250 meter. De technologie is onder andere ingezet bij het in Italië gestrande cruiseschip Costa Concordia in 2012. Het POLREC systeem wordt ingezet om zonder de hulp van duikers op een duurzame wijze olie en chemicaliën te verwijderen uit gezonken schepen tot een diepte van 500 meter. Het systeem maakt gebruik van een op afstand bedienbaar ROLS-systeem (Remote-operated Offloading System). Er wordt gewerkt aan een nieuwe versie waardoor het systeem in de toekomst in staat zal zijn om te werken op nog grotere diepte van circa 1.000 meter.

Onderzoek en kennisdeling

Om onze leidende rol te behouden, investeren wij voort­durend in fundamenteel en toegepast onderzoek. Het beperken van onze ecologische impact door emissiereductie (zie elders in dit hoofdstuk) en het beperken van vertroebeling bij baggerprojecten zijn speerpunten van ons onderzoek. Door omwoeling van de bodem tijdens baggerwerk­zaam­heden is de lichtinval van het water tijdelijk minder en dat kan een belemmering zijn voor de flora en fauna onder water. Door de ontwikkeling van geavanceerde voor­spellings­modellen en monitoringprogramma’s zijn we in staat om de vertroebeling op elk gewenst moment in kaart te brengen en de uitvoering van de werkzaamheden daarop af te stemmen.
Om interne kennisuitwisseling en bewustwording verder te stimuleren, hebben wij in 2011 een milieu-portal in gebruik genomen. Werkgroepen die zich met duurzaamheids­vraagstukken bezighouden, kunnen met behulp van deze webapplicatie informatie delen. Zo ontwikkelen we een actieve ‘Community of Practice’ op dit gebied. Externe kennis­deling vindt onder andere plaats via lezingen, gast­docent­schappen, lectoraten, presentaties en in deelname aan fundamentele onderzoeksprogramma’s en in begeleidingscommissies van PhD-studenten.

Daarnaast wordt SMIT in toenemende mate gevraagd deel te nemen aan ambitieuze Joint Industry Projecten, zoals OBELICS. De ontwikkelde kennis en tools kunnen worden toegepast op de operaties om de veiligheid te verhogen en de milieu-impact te verminderen. Voor meer informatie verwijzen wij ons CSR verslag over 2010.
Ook via het in dit hoofdstuk beschreven Building with Nature-programma draagt Boskalis bij aan de verspreiding van kennis. Zo is in 2011 een duo-docentschap tussen de TU Delft en de Universiteit van Wageningen opgestart. Hierin wordt de vernieuwing en verbreding van het vakgebied verder vormgeven. Deze door Boskalis geïnitieerde vernieuwing wordt door beide universiteiten omarmd. De kennis­uitwisseling over het Building with Nature-programma is in 2011 in een stroom­versnelling gekomen. De handleiding Ecodynamisch ontwerpen is in concept gereed. Deze handleiding bevat algemene richtlijnen die overal ter wereld kunnen worden toegepast en wordt gepubliceerd op de website van Ecoshape (www.ecoshape.nl). In mei 2011 heeft Ecoshape een Midtermcongres gehouden waarin alle resultaten tot nu toe zijn gepresenteerd voor partners en klanten. In november 2012, aan het eind van de eerste planperiode, staat het slotcongres op het programma waarin we alle resultaten van de eerste vijf jaar Building with Nature willen delen met een breed publiek.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: CSR Verslag 2011, Onze milieuprestaties, Pagina 46