Boskalis jaarverslagen 2011

SED-programma van SMIT Amandla Marine

In 2011 was het SED (Sociaal-Economisch Ontwikkelings)-programma van SMIT Amandla Marine in Zuid-Afrika erop gericht om voorheen achtergestelde zwarte* Zuid-Afrikanen toegang tot de economie te verschaffen. SMIT is langjarige partner­schappen aangegaan met een aantal erkende onderwijs- en welzijnsinstellingen in Zuid-Afrika, niet alleen om steun op het gebied van onderwijs te verlenen, maar ook om de maritieme sector te promoten, hetgeen van cruciaal belang is voor de sector.
In 2011 heeft dit onder andere tot de volgende resultaten geleid:

  • er werden 37 studiebeurzen voor primair, secundair en tertiair onderwijs toegekend aan kinderen van werknemers uit de lagere inkomensgroepen;
  • 23 zwarte* Zuid-Afrikanen kregen een gesponsorde training om toegang te krijgen tot de formele maritieme sector met een >25t kapiteinsopleiding plus alle aanvullende trainingen;
  • twee zwarte* Zuid-Afrikanen kregen een volledige studiebeurs voor het eerste jaar van de richtingen maritieme studies en maritieme techniek aan een van de Zuid-Afrikaanse technische universiteiten;
  • er werden studiebeurzen toegekend aan leerlingen van het Lawhill Maritime Centre door middel van een donatie aan deze middelbare school;
  • 60 leerlingen en twintig medewerkers van basisschool Clarke Primary School in Kaapstad leerden over duurzaamheid door mee te doen aan een milieuonderwijsproject waarbij ook bomen werden geplant;
  • de maritieme sector werd gepromoot via de speciale website
    www.careersatsea.co.za en door deel te nemen aan een aantal belangrijke carrièrebeurzen.

Alle SED-activiteiten voldoen aan de eisen van de BBBEE (Broad Based Black Economic Empowerment)-wet en worden jaarlijks geaudit. BBBEE propageert initiatieven die ervoor zorgen dat zwarte* Zuid-Afrikanen toegang hebben tot en deelnemen aan de economie. Dit kan ondermeer via het SED.

* De term ‘zwart’ verwijst naar Zuid-Afrikanen van Afrikaanse, Gekleurde en Indiase afkomst die voorheen werden achtergesteld door het apartheidsregime in Zuid-Afrika.


Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: CSR Verslag 2011, Onze maatschappelijke prestaties, Pagina 42