Boskalis jaarverslagen 2011

Ontplooiing

Boskalis biedt medewerkers ruime ontplooiings­mogelijk­heden. Daar hebben wij goede redenen voor. Zo blijft het scala aan infrastructurele activiteiten en maritieme diensten dat Boskalis biedt zich verbreden. Ook als gevolg van de integratie met SMIT. Daarnaast verandert onze rol en worden we steeds meer een partner voor onze opdrachtgevers en de bedrijven waar we mee samenwerken. De deskundigheid en competenties van onze medewerkers moeten daarop zijn afgestemd. Met uitgebreide opleidingsprogramma’s, waarmee we in onze branche voorop lopen, helpen wij hen de juiste competenties te ontwikkelen om door te groeien. Medewerkers krijgen periodiek een loopbaan- en beoordelings­gesprek.

Al onze trainingen en opleidingen zijn gebaseerd op het ‘action learning’-principe: het geleerde wordt direct in praktijk gebracht. Maar ook wordt de praktijk in het opleidingstraject gehaald. In het opleidingsmateriaal gebruiken we bijvoorbeeld cases uit de eigen werksituatie. Daarnaast maken wij zoveel mogelijk gebruik van de kennis in onze eigen organisatie: experts vanuit onze eigen organisatie leveren een bijdrage aan opleidings­programma’s. Bijvoorbeeld door het geven van (een gedeelte van) de training of door interne coaching van een van de deelnemers. Een steeds belangrijker neveneffect van onze opleidings­trajecten is het vergroten van het interne netwerk van de deelnemers. We proberen dat te stimuleren door opleidingstrajecten zo in te richten dat verbinding maken met andere disciplines een onderdeel is.

Opleiding & Ontwikkeling

In de trainingsprogramma’s en kennisuitwisselingen in 2011 stond de integratie met SMIT en de gezamenlijke ontwikkeling van competenties centraal. Een groot aantal opleidingen heeft dit jaar een gemengde Boskalis/SMIT-deelnemersgroep gehad. We hebben ingezet op een verbreding en versterking van managementcapaciteiten, contractuele kennis en commerciële vaardigheden. Onder andere via de nieuwe opleidingen Tendercoördinatie en Engineer Management (11 deelnemers). Maar ook door middel van de bestaande International Contracting Management Course via Tias Nimbas (24 deelnemers).
Ons Boskalis Leadership Development Programma (BLDP) was in 2011 ook een voorbeeld van succesvolle integratie in de praktijk. Twintig senior managers van Boskalis en SMIT hebben hieraan deelgenomen. Centraal op de agenda stonden individuele ontwikkeling, teambuilding en intern netwerken. Door samen te werken aan opdrachten met een gemeenschappelijk belang hebben de deelnemers de overeenkomsten in hun werk ervaren en voelen ze zich meer verbonden. Zie ook het artikel BLDP: Succesvolle integratie in de praktijk.

Verder is de recent gestarte Finance Development Course voor project controllers en finance managers (14 deelnemers) een voorbeeld van een geïntegreerd opleidingsprogramma voor medewerkers van Boskalis en SMIT.

Kennisuitwisseling

Naast training en opleiding zien wij onderlinge kennis­uitwisseling als een belangrijk pad voor ontwikkeling. In 2011 zijn onder meer twee kennisuitwisselingsdagen georganiseerd voor mede­werkers en projectmanagers van Boskalis en SMIT Transport, Heavy Lift en Salvage. Dit willen we de komende jaren vaker doen. Ook het in 2011 georganiseerde Salvage Seminar voor de afdeling vlootmanagement van beide organisaties is een voorbeeld waarin kennisuitwisseling centraal stond.
Tevens ontstaat door onze betrokkenheid in het Building with Nature-programma een intensieve kennisuitwisseling op het gebied van engineering en ontwerpen met andere bedrijven, diverse kennisinstellingen en universitaire partners. Onze mensen die deelnemen aan dit programma verbreden hierdoor hun kennis en competenties.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: CSR Verslag 2011, Onze sociale prestaties, Pagina 30