Boskalis jaarverslagen 2011

‘Meet the buyer’-bijeenkomsten: dialoog en samenwerkingin de keten

In het kader van onze ketenverantwoordelijkheid hebben wij in 2011 een selectie van de belangrijkste leveranciers uitgenodigd om in een drietal bijeenkomsten de dialoog over duurzaamheid structureel uit te bouwen.

In drie bijeenkomsten, telkens met vijf verschillende leveranciers, hebben wij elkaar geïnformeerd over de wijze waarop duurzaamheid wordt meegenomen in de bedrijfsvoering binnen de gehele keten. We hebben de gespreksgroepen samen­gesteld als ware het een keten: van leveranciers van verf, brandstoffen en smeermiddelen tot die van (pneumatische en hydraulische) onderdelen en motoren voor onze schepen. Onze opzet was om partijen aan tafel ook onderling met elkaar in contact te brengen. Eén van de sessies hebben we geheel gericht op onze facilitaire diensten. Van onze leveranciers kregen we complimenten over deze geheel nieuwe opzet en over de openheid tijdens deze sessies.

Het karakter van de bijeenkomsten was transparant en uitdagend; enerzijds was er ruimte om van elkaar te leren en anderzijds zijn er kritische discussies ontstaan over de duurzaamheid van onze waardeketen. Alle leveranciers hebben bijgedragen aan onze beeldvorming over de informatiebehoefte omtrent duurzaamheid. Een aantal thema’s keerde terug bij verschillende partners, zoals wat er nodig is voor de transitie naar het gebruik van nieuwe brandstoffen (LNG, biobrandstoffen). Samenwerken in de keten lijkt essentieel voor het welslagen ervan. Ook hebben wij praktische tips en handreikingen gekregen hoe wij ons werk nog duurzamer kunnen verrichten. Verschillende duurzame initiatieven zijn besproken; nieuwe technische oplossingen, alternatieve energiebronnen en een betere duurzame samenwerking. Wij zijn daardoor kritischer geworden; kritischer naar ons zelf, maar ook naar onze leveranciers.

De dialogen krijgen ook een vervolg. Zo gaan wij in 2012 in één-op-één gesprekken met leveranciers onze CSR-ontwikkelingen verder concretiseren en borgen. Door blijvend elkaar op te zoeken, elkaar uit te dagen en kritisch te zijn, denken wij gezamenlijk tot een nog duurzamere keten te komen.

Bijeenkomst 1

Allard Europe – General Manager
PON (Caterpillar) – Sales Manager Dredging en KAM manager
Exxon Mobil – Benelux Public Affairs Manager, Marine Cluster Manager Central Europe en Territory Manager Benelux
Bosch Rexroth – Cluster Manager Marine & Offshore en Head of Coordination Environment, Health & Safety
PPG Sigma Coatings – Global Specialist Regulatory Affairs PMC


Bijeenkomst 2

Wärtsilä – Senior Account Manager en Area Project & Environmental Sales Support Manager
Shell – Sales Team Leader Benelux Lubricants, Account Manager en Manager Environmental Affairs Nederland
GEA Westfalia Separatoren – Managing Director en Senior Sales Engineer Services
International Paint – Sales Manager Benelux en General Manager Marine Coatings
Trelleborg – Business Development DirectorBijeenkomst 3

HENK Grafimedia – Directeur en Sales Director
KPN – Client Manager en CSR-Manager
Eriks Econosto Wielens – Directeur en Senior Business Development & CSR-Manager
ES Elektro – Vestigingsmanager en Regio Directeur
KLM – Key Account Manager en Manager Environmental Strategy
CWS – Contract Manager en Market Development Manager Benelux 

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: CSR Verslag 2011, Wie wij zijn, Pagina 22