Boskalis jaarverslagen 2011

Onze toeleveranciers en onderaannemers

Onze voornaamste toeleveranciers zijn afkomstig uit de inkoopdomeinen algemene inkoop, machinerie en hydrauliek, elektro en survey, slijt- en constructiedelen en facilitair. Ook scheepswerven en wereldwijde agentschappen die zorgdragen voor de inhuur van tijdelijke bemanning van onze schepen, behoren tot onze toeleveranciers.

Onze verantwoordelijkheid

Wij streven een langdurige stabiele relatie na met onze toeleveranciers en onderaannemers. We stellen redelijke eisen, zijn open en betrouwbaar en zorgen voor een tijdige en marktconforme betaling.

Dialoog en samenwerking

Met een aantal leveranciers wisselen wij op corporate niveau ideeën uit en bundelen we innovaties. Het doel is gezamenlijk een duurzame waardeketen te realiseren en verder uit te bouwen.

In het kader van onze ketenverantwoordelijkheid hebben wij in 2011 een selectie van de belangrijkste corporate leveranciers uitgenodigd om in een drietal bijeenkomsten de dialoog over duurzaamheid structureel uit te bouwen. In het artikel ‘Meet the buyer’-bijeenkomsten: dialoog en samenwerking in de keten van dit verslag treft u daarover meer informatie aan. 
De dialoog heeft onder andere geresulteerd in een gedrags­code voor onze leveranciers. Daarin benadrukken wij dat wij zaken willen doen met partijen die ons hoogwaardige en duurzame producten en diensten kunnen bieden en ons hierin kunnen adviseren. Periodieke audits van geselec­teerde leveranciers op naleving van de code maken onderdeel uit van de gedragscode.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: CSR Verslag 2011, Wie wij zijn, Pagina 17