Boskalis jaarverslagen 2011

Onze klanten

Boskalis is wereldwijd actief in de markten Energie, Havens en Infra. We hebben in deze markten te maken met een aantal klantgroepen. De belangrijkste zijn olie- en gas­maatschappijen, havenexploitanten, overheden, rederijen, EPC contractors, internationale project­ontwikkelaars, verzekeraars en mijnbouw­bedrijven. Onze belangrijkste afzetmarkten en focusgebieden staan beschreven in ons Jaarverslag, pagina’s 10-16

Onze verantwoordelijkheid

We willen onze klanten hoogwaardige en zo duurzaam mogelijke diensten en producten leveren. We streven ernaar onze contracten volgens de hoogste normen uit te voeren tegen een concurrerende marktprijs en overeengekomen levertijden.

Dialoog en samenwerking

Over de band van lopende vragen en opdrachten hebben wij regelmatig contact met onze klanten. Tevens is in 2010/2011 een wereldwijde marktinventarisatie gemaakt van de relevante trends en ontwikkelingen in onze markten. Wereldwijd hebben wij tientallen klanten bezocht om hen te polsen over hun visie op de markt en hun specifieke productbehoeften. Dat heeft geleid tot een nieuw Corporate Business plan 2011-2013 en een aangescherpte corporate strategie (zie ons Jaarverslag 2011, pagina’s 12-16).
Een van de aspecten die hierbij naar voren is gekomen, is dat ‘Early Contractor Involvement’ voor een groeiende groep klanten steeds belangrijker wordt. Door op te treden als contractpartner zijn we in samen­werking met de klant in staat tot een zo optimaal en duurzaam mogelijk ontwerp en uitvoering te komen (zie ook elders in dit hoofdstuk). In dit markt­segment willen wij ons nadrukkelijk positioneren.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: CSR Verslag 2011, Wie wij zijn, Pagina 16