Boskalis jaarverslagen 2011

Onze stakeholders

Boskalis vindt een goede, transparante relatie met haar stakeholders belangrijk.

Onze stakeholders zijn:

  • Medewerkers
  • Klanten
  • Kapitaalverschaffers en aandeelhouders
  • Toeleveranciers en onderaannemers
  • Onderwijs- en kennisinstituten
  • Lokale gemeenschappen
  • Maatschappelijke en brancheorganisaties, inclusief NGO's

Dialoog

De dialoog die we met onze stakeholders voeren vindt voor enkele stakeholders formeel en gestructureerd plaats. Voor andere betrokkenen bij onze onderneming gebeurt dat langs een meer informele weg. Op basis van deze gesprekken hebben wij een goed beeld van de belangen en informatiebehoefte van onze stakeholders.
Doel van onze dialoog is het creëren van wederzijds bewustzijn en begrip. Daarnaast willen we onderzoeken hoe wij in onze keten tot duurzame innovaties kunnen komen.

Om de interne dialoog met onze medewerkers over duurzaamheid verder vorm te geven hebben we in 2011 voor hen een eerste bijeenkomst over dit onderwerp georganiseerd. Na de presentatie van de NGO Stichting de Noordzee over het belang van het reduceren van emissies kwam een levendige discussie tot stand. De belangstelling voor deze bijeenkomst was groot.
Naast de communicatie met onze medewerkers door middel van personeels- en veiligheidsbladen en overleg met hen via de ondernemingsraden, staan we in nauw contact met onze klanten en toeleveranciers (zie ook het artikel waarin de ‘Meet the Buyer’-bijeenkomsten worden toegelicht). We voeren op regelmatige basis overleg met onze aandeelhouders en kapitaalverschaffers (zie het hoofdstuk Investor Relations in ons Jaarverslag, pagina’s 18-19). 
Verder nemen wij deel aan regulier overleg met relevante maatschappelijke en brancheorganisaties, zoals de European Dredging Association (EUDA), International Association of Dredging Companies (IADC) en de International Maritime Organisation (IMO).
Boskalis kent een jarenlange traditie om al dan niet in brancheverband samen met kennisinstituten en universiteiten kennis te delen en (fundamenteel) onderzoek te doen. Tevens voeren we overleg met NGO’s. In 2011 zijn dat onder meer geweest de hierboven genoemde Stichting de Noordzee en de NGO Family Care Association in Nigeria, waarmee we een malariapreventieprogramma in Nigeria ondersteunen en daarmee een bijdrage leveren aan de lokale gemeenschap. In de artikelen Malariapreventieproject met NGO family care en SED-programma van SMIT Amandla Marine in dit verslag treft u daarover meer informatie aan.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: CSR Verslag 2011, Wie wij zijn, Pagina 14