Boskalis jaarverslagen 2011

Personalia Raad van Bestuur

De heer dr. P.A.M. Berdowski (1957), Voorzitter

  • voorzitter Raad van Bestuur sinds 2006
  • lid Raad van Bestuur sinds 1997
  • voorzitter Raad van Commissarissen Amega Holding B.V. en N.V. Holding Westland Infra
  • lid Raad van Commissarissen Van Gansewinkel Groep B.V.

De heer ing. T.L. Baartmans (1960)

  • lid Raad van Bestuur sinds 2007
  • voorzitter Vereniging van Nederlandse Aannemers met Belangen in het Buitenland (NABU)
  • lid Bestuur International Association of Dredging Companies (IADC) en Mutual Insurance Association (Munis)

De heer drs. J.H. Kamps (1959), Chief Financial Officer

  • lid Raad van Bestuur sinds 2006
  • lid Bestuur Stichting Fondsenbeheer Waterbouw en Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw
  • voorzitter Bestuur Stichting Pensioenfonds Boskalis

Alle leden van de Raad van Bestuur hebben de Nederlandse nationaliteit en bezitten geen aandelen Koninklijke Boskalis Westminster N.V. of hierop betrekking hebbende optierechten. 

Secretaris:

Mevrouw mr. F.E. Buijs (1969) 

Van links naar rechts: drs. J.H. Kamps, dr. P.A.M. Berdowski en ing. T.L. Baartmans

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarverslag 2011, Overige informatie, Pagina 127