Boskalis jaarverslagen 2011

8. Bezoldigingen van leden van de Raad van Bestuur en leden van de Raad van Commissarissen

De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen is in de geconsolideerde jaarrekening toegelicht onder transacties met verbonden partijen (toelichting 30.2).

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarrekening 2011, Pagina 118