Boskalis jaarverslagen 2011

4. Geplaatst kapitaal en agioreserve

Het maatschappelijk kapitaal van € 240 miljoen is verdeeld in 150.000.000 gewone aandelen van elk nominaal € 0,80 per aandeel en 50.000.000 cumulatief beschermings­preferente aandelen van elk nominaal € 2,40 per aandeel.

Als gevolg van de uitkering van stockdividend is gedurende het boekjaar 2011 het geplaatst kapitaal uitgebreid met 2.497.479 gewone aandelen.

(in aantallen stukken)   2011   2010
         
Uitgegeven per 1 januari   100.974.263   98.651.289
Stockdividend   2.497.479   2.322.974
Dividendgerechtigd per 31 december   103.471.742   100.974.263

Per 31 december 2011 bestaat het geplaatste kapitaal uit 103.471.742 gewone aandelen van nominaal € 0,80 per aandeel, in totaal derhalve € 82,8 miljoen (ultimo 2010: € 80,8 miljoen).

Van het geplaatst kapitaal per 31 december 2011 zijn zes gewone aandelen in bezit van Koninklijke Boskalis Westminster N.V.

Aan de Stichting Continuïteit KBW is een, overigens niet uitgeoefend, optierecht toegekend tot het nemen van cumulatief beschermingspreferente aandelen in Koninklijke Boskalis Westminster N.V.

De agioreserve bestaat uit het boven nominale waarde op aandelen gestort kapitaal. De agioreserve is volledig belastingvrij uitkeerbaar.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarrekening 2011, Pagina 117