Boskalis jaarverslagen 2011

26. Crediteuren en overige schulden

    2011   2010
         
Crediteuren   238.039   214.182
Belastingen en sociale premies   81.286   69.418
Schulden aan geassocieerde deelnemingen   11.308   343
Overige schulden en overlopende passiva   902.492   738.170
    1.233.125   1.022.113

Deze kortlopende schulden zijn niet-rentedragend.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarrekening 2011, Pagina 99