Boskalis jaarverslagen 2011

20. Debiteuren en overige vorderingen

    2011   2010
         
Handelsdebiteuren   518.164   550.080
Vorderingen op geassocieerde deelnemingen   22.973   9.672
Overige vorderingen en overlopende activa   408.034   233.587
    949.171   793.339

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarrekening 2011, Pagina 92