Boskalis jaarverslagen 2011

17. Langlopende vorderingen

    2011   2010
         
Balans per 1 januari   40.373   6.019
Verworven via bedrijfscombinatie     10.990
In / (uit) consolidatie   77.651  
Overige mutaties   -5.537   23.022
Koersomrekeningsverschillen   -423   342
Balans per 31 december   112.064   40.373

De langlopende vorderingen bevatten leningen aan strategische joint-ventures, geassocieerde deelnemingen, langlopende voorschotten aan leveranciers en langlopende vorderingen en retenties van opdrachtgevers, die vervallen binnen overeengekomen termijnen. Hierin zijn ook begrepen overlopende activa welke over perioden van langer dan een jaar worden toegerekend aan het resultaat.

In/(uit) consolidatie betreft voor een in oktober 2011 aan de strategische joint-venture Lamnalco versterkte achtergestelde lening, na eliminatie van ons proportionele aandeel, waarvan verwacht wordt dat deze binnen 18 maanden na verstrekking wordt afgelost. De rente bedraagt 6%.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarrekening 2011, Pagina 92