Boskalis jaarverslagen 2011

16. Geassocieerde deelnemingen

    2011   2010
                 
Balans per 1 januari       20.617       298.674
Verworven via bedrijfscombinatie       2.307       17.843
Ontvangen dividend       -729       -17.611
Investering Smit Internationale N.V.             56.061
Overige (des)investeringen       -1.772       -5.678
Aandeel in resultaat   2.020       7.657    
Herwaardering aanwezig belang voorafgaande aan bedrijfscombinatie         17.316    
        2.020       24.973
Afname door uitbreiding belang waarbij zeggenschap over de deelneming is verkregen             -349.571
Koersverschillen en overige mutaties       985       -4.074
                 
Balans per 31 december       23.428       20.617

Primo 2010 had de Groep een belang van 26,76% in Smit Internationale N.V. waarbij de groep per 1 april 2010 beslissende zeggenschap verkreeg. De mutaties in 2010 betreffen in belangrijke mate deze bedrijfscombinatie.

De belangrijkste geassocieerde deelnemingen van de Groep zijn:

        Aandelenbelang
Vennootschap   Land van vestiging   2011   2010
             
IRSHAD   Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten   20%   20%
RW Aggregates Ltd   Verenigd Koninkrijk   50%   50%
Dafeng Smit Towage Company Ltd   China   40%   40%
Taizhou Smit Towage Services Co Ltd   China   40%   40%
Damietta for Maritime Services Company S.A.E.   Egypte   31%   31%
Fleetcare Services Pte Ltd   Singapore   45%   45%

De stemrechten in de geassocieerde deelnemingen zijn gelijk aan de direct gehouden aandelenbelangen. Onderstaand is het groepsaandeel in de activa, de passiva, de omzet en het resultaat van bovenstaande geassocieerde deelnemingen weergegeven:

    2011   2010
         
Activa   23.696   26.932
Passiva   -14.828   -18.153
Eigen Vermogen   8.868   8.779
         
Omzet   11.777   53.963
Aandeel in resultaat   2.020   7.657

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarrekening 2011, Pagina 91