Boskalis jaarverslagen 2011

12. Belastingvorderingen en –verplichtingen

De lopende (acute) belastingvorderingen en –schulden hebben betrekking op de fiscale posities van de betreffende groepsonderdelen, bestaande uit nog niet afgewikkelde fiscale boekjaren onder aftrek van voorheffingen of voorlopige teruggaven.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarrekening 2011, Pagina 85