Boskalis jaarverslagen 2011

8. Grondstoffen, materialen, diensten en uitbesteed werk

In de post Grondstoffen, materialen, diensten en uitbesteed werk is € 5,2 miljoen (2010: € 6,7 miljoen) begrepen die betrekking heeft op schepen die via CV-constructies zijn geleased. De Groep heeft het recht om deze schepen acht jaar na aanvang van de huurperiode tegen een vaste optieprijs te verwerven. Uit hoofde van overige operationele leaseovereenkomsten is € 38,2 miljoen in de winst- en verliesrekening opgenomen (2010: € 45,3 miljoen).

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarrekening 2011, Pagina 84