Boskalis jaarverslagen 2011

1. Algemeen

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (de “Vennootschap”) heeft haar statutaire zetel in Sliedrecht, Nederland en haar hoofdkantoor is gevestigd in Papendrecht, Nederland. De Vennootschap is een naamloze vennootschap die ter beurze is genoteerd aan de NYSE Euronext Amsterdam. De geconsolideerde jaarrekening van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. over 2011 omvat de Vennootschap en haar dochter­ondernemingen (tezamen te noemen de “Groep” en afzonderlijk de “Groepsentiteiten”) en de belangen van de Groep in geassocieerde deelnemingen en entiteiten waarover gezamenlijke zeggenschap wordt uitgeoefend.

Deze geconsolideerde jaarrekening is door Raad van Bestuur opgesteld en op 14 maart 2012 ondertekend. De jaarstukken 2011 zullen ter vaststelling worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 10 mei 2012.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarrekening 2011, Pagina 70