Boskalis jaarverslagen 2011

Verklaring aangaande risico’s ten aanzien van de financiële verslaggeving

 Ondanks de risicobeheer- en controlesystemen die Boskalis heeft ingesteld, bestaat er geen absolute zekerheid dat fouten, verliezen, fraude of onwettige handelingen voorkomen kunnen worden. 

De werking van de interne risicobeheer- en controlesystemen is met de Raad van Commissarissen besproken. In de interne risicobeheer- en controlesystemen zijn in de loop van het verslagjaar geen wijzigingen van belang doorgevoerd. De opzet en werking van de door Boskalis gehanteerde financiële verslaggeving en controle­systemen in aanmerking genomen, is de Raad van Bestuur van mening dat: 

  • de interne risicobeheer- en controlesystemen een redelijke mate van zekerheid geven dat de financiële verslaggeving geen onjuistheden van materieel belang bevat; en
  • de risicobeheer- en controlesystemen in het verslagjaar naar behoren hebben gewerkt.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarverslag 2011, Verslag Raad van Bestuur, Pagina 53