Boskalis jaarverslagen 2011

Interne risicobeheer- en controlesystemen 

De interne risicobeheer- en controlesystemen zijn gebaseerd op de principes van een effectieve beheersing op verschillende niveaus in de organisatie en zijn toegesneden op de dagelijkse werkomgeving waarin Boskalis wereldwijd opereert. Gezien het ‘hands-on’-karakter van onze onderneming en de korte communicatielijnen die wij hanteren, zijn er bij Boskalis drie factoren van belang bij het beoordelen en evalueren van de systemen en praktijken met betrekking tot intern risicobeheer en controle:

  1.  In de dagelijkse gang van zaken wordt de ruggengraat van het operationele risicobeheer en de operationele controle gevormd door een uitgebreid stelsel van kwaliteitszorg­voorschriften, -procedures en -systemen waarin duidelijke richtlijnen zijn opgenomen met betrekking tot verantwoordelijkheden, bevoegd­heden en risicobeheersing. De toereikendheid van dit stelsel wordt regelmatig getoetst, mede gezien de toenemende diversiteit van de aannemings- en projectactiviteiten die wij conform onze strategie verrichten. Naast audits door externe certificeringsbedrijven worden ook regelmatig interne audits uitgevoerd onder de auspiciën van de afdeling SHE-Q. De auditverslagen worden regelmatig besproken tijdens de vergaderingen van de Raad van Bestuur met managers van de business units.
  2. Bij de dagelijkse aansturing van de organisatie wordt uitgegaan van duidelijke verantwoordelijkheden en korte, heldere managementlijnen die eenduidig zijn vastgelegd. Zowel in de concurrentiestrijd als bij de uitvoering van projecten zijn snelheid, kennis van zaken en daadkracht van het grootste belang. De dagelijkse aansturing is ‘hands-on’.
  3. De voortgang en ontwikkeling van de operationele resultaten en de financiële positie van de onderneming, evenals de operationele en financiële risico’s, worden bewaakt door middel van een gestructureerde periodieke rapportage, analyse van de financiële resultaten en functionerings­gesprekken op het niveau van de Raad van Bestuur en het senior management.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarverslag 2011, Verslag Raad van Bestuur, Pagina 52