Boskalis jaarverslagen 2011

Schade en aansprakelijkheid 

Boskalis heeft een adequaat pakket van verzekeringsfaciliteiten afgesloten voor haar materiële vaste activa en voor mogelijke aansprakelijkheidsrisico’s jegens derden. 

 

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarverslag 2011, Verslag Raad van Bestuur, Pagina 52