Boskalis jaarverslagen 2011

Renterisico's 

Wij hebben ons risico op renteschommelingen beperkt door een vast rentetarief overeen te komen voor onze onderhands geplaatste lening in de Verenigde Staten (US Private Placement) en renteswaps af te sluiten voor de langlopende bankleningen. 

 

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarverslag 2011, Verslag Raad van Bestuur, Pagina 52