Boskalis jaarverslagen 2011

Liquiditeits- en financieringsrisico's 

Zoals in de aannemerij gebruikelijk is, staan ook bij Boskalis grote bedragen uit in de vorm van bankgaranties en ‘surety bonds’ (garanties van verzekeringsmaatschappijen), voornamelijk ten gunste van opdrachtgevers. Omdat het voor de continuïteit van de bedrijfsvoering essentieel is dat er voldoende krediet- en bankgarantiefaciliteiten ter beschikking staan, is het financierings­beleid van Boskalis gericht op het behouden van een solide financiële positie. De relatief beperkte mate van vreemd vermogen financiering tezamen met het gebruik van gespreide financierings­bronnen zorgen voor voldoende capaciteit voor het opvangen van liquiditeitsrisico’s en staan garant voor constante beschikbaarheid van voldoende kredietruimte. De onderneming beschikt over ruime krediet- en bankgarantiefaciliteiten en voldoet ruimschoots aan de convenanten die in 2010 zijn opgesteld in het kader van de bestaande financieringsconstructie. Wij zijn van mening dat de huidige situatie op de financiële markten geen directe bedreiging vormt voor onze financiële slagkracht. 

 

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarverslag 2011, Verslag Raad van Bestuur, Pagina 52