Boskalis jaarverslagen 2011

Brandstofkostenrisico's 

Materiële brandstofkosten worden op verschillende manieren afgedekt. Waar mogelijk worden in het contract clausules opgenomen met betrekking tot schommelingen in de brandstof­kosten. Ook komt het voor dat een contract voorziet in de levering van brandstof door de opdrachtgever. In andere gevallen, waarbij de brandstofrisico’s substantieel zijn, worden deze veelal afgedekt met behulp van financiële instrumenten als termijncontracten of futures. 

Financiële derivaten (zoals termijncontracten, opties, renteswaps en futures) worden uitsluitend gebruikt voor het afdekken van onder andere valuta-, brandstofkosten- en/of andere risico’s indien er sprake is van een onderliggend risico. Er bestaat echter een risico dat er, als gevolg van de annulering of substantiële reductie van opdrachten, verliezen kunnen ontstaan op het afwikkelen c.q. tegensluiten van de financiële derivaten waarmee de onderliggende transactie c.q. kasstromen – die nu niet meer zullen worden gerealiseerd – zijn afgedekt. 

 

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarverslag 2011, Verslag Raad van Bestuur, Pagina 52