Boskalis jaarverslagen 2011

Politieke en kredietrisico's 

Tot deze risico’s behoren onrust of ontwrichting als gevolg van politieke ontwikkelingen en geweld, alsmede wanbetaling door opdrachtgevers. Boskalis hanteert een strikt acceptatie- en afdekkingsbeleid ten aanzien van politieke en betalingsrisico’s. Tenzij sprake is van eersterangs opdrachtgevers met een zeer hoge kredietwaardigheid worden de risico’s in principe afgedekt door middel van bijvoorbeeld kredietverzekeringen, bankgaranties en vooruitbetalingen. Uit principe worden omzet en resultaat pas verantwoord wanneer voldoende zekerheid bestaat over de realisatie ervan. 

 

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarverslag 2011, Verslag Raad van Bestuur, Pagina 52