Boskalis jaarverslagen 2011

Valutarisico's

Een groot deel van de activiteiten, vooral baggerprojecten, wordt niet gecontracteerd in euro’s. Doorgaans worden posities in niet-euro valuta’s volledig afgedekt zodra zij zich voordoen, in de meeste gevallen door middel van valutatermijncontracten. Vooral de koers van de US dollar ten opzichte van de euro is daarbij van belang. Een groot deel van de projecten wordt gecontracteerd in US dollars of valuta die daar in meer of mindere mate aan gecorreleerd zijn. Binnen de baggerindustrie heeft het merendeel van onze grote, internationaal opererende concurrenten eveneens een kostenstructuur die grotendeels aan de euro gerelateerd is. Dat betekent dat onze relatieve concurrentiepositie niet sterk onderhevig is aan wisselkoersschommelingen. In een aantal marktsegmenten ondervinden wij concurrentie van partijen met een kostenstructuur die niet aan de euro gerelateerd is. De invloed van wisselkoersschommelingen op onze concurrentiepositie is in deze marktsegmenten groter. Per saldo wordt de concurrentiepositie van de onderneming echter relatief beperkt beïnvloed door schommelingen in valutakoersen. 

Een aantal belangrijke deelnemingen van Boskalis (Archirodon, Smit Lamnalco, Keppel SMIT Towage, Asian Lift) zijn geheel of grotendeels US dollar- of Singapore dollar-gerelateerd. Zowel de kostenstructuur als de opbrengstenstructuur van deze ondernemingen zijn echter geheel of grotendeels aan dezelfde valuta gerelateerd. Deze deelnemingen worden bezien vanuit een langetermijnvisie. Wisselkoersrisico’s die samenhangen met de investeringen in deze deelnemingen worden niet afgedekt. Er wordt vanuit gegaan dat schommelingen in de valutakoersen, rente- en inflatieontwikkelingen elkaar op lange termijn zullen compenseren. Posten op de verlies- en winstrekeningen van deze deelnemingen worden omgerekend tegen de gemiddelde wisselkoers. Omrekeningsverschillen worden rechtstreeks ten gunste of ten laste van het eigen vermogen gebracht. 

 

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarverslag 2011, Verslag Raad van Bestuur, Pagina 51