Boskalis jaarverslagen 2011

Strategie en business drivers 

Boskalis bereidt zich met haar strategie voor op de kansen en uitdagingen waar de onderneming zich voor gesteld ziet. De strategie is gericht op winstgevende groei in aantrekkelijke marktsegmenten en uitbreiding en versterking van de kernactiviteiten. 

De markten waarop Boskalis actief is worden vooral gedreven door economische langetermijnfactoren, zoals groei van de wereldbevolking, de wereldeconomie en internationale handels- en transportvolumes, met name over water. De lange­termijnvooruitzichten voor deze factoren zijn positief. 

Effectief beheer van zowel risico’s als kansen is essentieel voor het succesvol uitvoeren van de strategie en plannen van de groep. Het identificeren, kwantificeren en bewaken van risico’s en kansen is, met name ten aanzien van de voorbereiding en uitvoering van projecten, geborgd in onze managementaanpak. De recente ontwikkelingen in de wereldeconomie en de financiële markten hebben de noodzaak voor gestructureerd en gedisciplineerd risicobeheer nog eens onderstreept. 

In de volgende artikelen volgt een overzicht van de belangrijkste strategische en operationele risico’s en de risico’s ten aanzien van de financiële verslaggeving.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarverslag 2011, Verslag Raad van Bestuur, Pagina 49