Boskalis jaarverslagen 2011

ICT 

Alhoewel ICT voor onze onderneming een ondersteunende functie heeft, neemt het relatieve belang van informatie toe voor het succes van onze business. We willen projecten realiseren met een hogere complexiteit en een hogere toegevoegde waarde. Dat stelt eisen aan de kwaliteit van onze tenders, en volledigheid en tijdigheid van onze rapportages aan klanten. We investeren gericht in die aspecten van de informatievoorziening die daaraan ondersteunend zijn. 

Om de samenwerking tussen de groepsmaatschappijen te bevorderen hebben we in 2011 gewerkt aan een verdere standaardisatie en harmonisatie van ICT-voorzieningen en applicaties en bieden we via de portaltechnologie onze mensen toegang tot elkaars informatie en kennis.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarverslag 2011, Verslag Raad van Bestuur, Pagina 47