Boskalis jaarverslagen 2011

Personeel en organisatie 

Organisatie 

De integratie van de Boskalis en SMIT-organisaties en -activiteiten verloopt voorspoedig. Oorspronkelijk hadden wij onszelf drie jaar gegeven om een goed geoliede organisatie neer te zetten. Op onderdelen lopen we echter beduidend voor op plan. 

Commerciële organisatie 

De commerciële organisatie heeft al snel de synergiekansen ingezien en weten te benutten. In de business komen de beide organisaties dichter bij elkaar en trekken deze gezamenlijk op naar de markt. We streven ernaar samenhang te creëren door een slagvaardige organisatiestructuur neer te zetten en activiteiten logisch te bundelen ten behoeve van onze commerciële activiteiten. Het bundelen van onze offshore activiteiten vanuit Boskalis met de olie- en gassectorgerelateerde activiteiten van SMIT is hiervan een goed voorbeeld. De verkoop van SMIT Terminals aan Lamnalco past eveneens in het streven om de commerciële kansen slagvaardig te benutten. De voorbereiding van de integratie van beide bedrijven is direct na het besluit van de aandeelhouders hierover in juli 2011 met verve opgepakt. De integratie zal eind 2012 zijn afgerond. 

In verschillende belangrijke markten van Boskalis en SMIT zijn de organisaties in 2011 in gemeenschappelijke kantoorlocaties gevestigd. Dit geldt voor Singapore, Australië, Panama en Brazilië. 

Stafafdelingen 

Eind 2011 zijn de voorbereidingen gestart om voor het kantoor- en walpersoneel van SMIT Nederland BV een Overgang van Onderneming te realiseren. Het gaat om 288 medewerkers die sinds 1 januari 2012 bij Boskalis in dienst zijn. Vanaf 1 januari 2012 nemen zij deel in het Boskalis Pensioenfonds. Alle stafafdelingen hebben wij inmiddels onder één aansturing gebracht. Om omvangrijke projecten op een eenduidige manier voor te bereiden en uit te voeren, hebben we een geïntegreerde organisatiestructuur voor projectmanagement ingericht. Het gaat dan vooral om risicomanagement, contractmanagement en planning. Vanaf medio 2012 worden de gezamenlijke commerciële- en stafafdelingen op één locatie gevestigd in Papendrecht. Waar mogelijk streven we naar bundeling van HR-contracten, zoals de leaseregeling, verzekeringen van medewerkers in het buitenland en de arbodienst in Nederland. Behalve verbetering van de service aan medewerkers en de vanzelfsprekende efficiëntievoordelen leidt dit ook tot aanzienlijke kostenbesparingen. 

Personeel 

Integratie en ontwikkeling van gezamenlijke competenties heeft in 2011 alle aandacht gekregen in trainingsprogramma’s en kennisuitwisselingen. We hebben in de trainingsprogramma’s vooral gewerkt aan de verdere verbreding en versterking van managementcapaciteiten, contractuele kennis en commerciële vaardigheden. Bijvoorbeeld in de nieuwe opleidingen Tender­coördinatie en Engineering Management en in de bestaande International Contracting Management Course via Tias Nimbas. 

Het Boskalis Leadership Development Program is een succesvol voorbeeld hoe de integratie in de praktijk vorm krijgt. Twintig senior managers, ambassadeurs van de integratie van Boskalis en SMIT, zijn dit intensieve programma in 2010 gestart en hebben dit in 2011 afgerond. Individuele ontwikkeling, teambuilding en het opbouwen van een intern netwerk stonden centraal. Door deze kruisbestuiving en door samen te werken aan praktijkcases hebben zij ervaren dat er veel overeenkomsten zijn in denken en doen tussen de activiteiten van onze bedrijven. 

Naast training en opleiding zien wij onderlinge kennis­uitwisseling als een belangrijk pad voor ontwikkeling. We stimuleren het opbouwen van interne netwerken. In 2011 zijn onder meer twee kennisuitwisselingsdagen georganiseerd voor medewerkers en projectmanagers in Transport, Heavy lift en Salvage. 

Personeelsbezetting 

Door de bundeling van activiteiten zijn wij voor de arbeidsmarkt aantrekkelijker geworden. Samen bereiken wij meer synergie op de arbeidsmarkt. Met onze twee krachtige merken richten we ons met succes op de gemeenschappelijke doelgroep van maritieme professionals. 

Per eind 2011 was het totale personeelsbestand van Boskalis, inclusief onze deelnemingen, 13.935 medewerkers. 

Ondernemingsraad 

De Ondernemingsraden van Boskalis (1) en SMIT (4) hebben eind 2011 verkiezingen uitgeschreven om te komen tot een gezamenlijke ondernemingsraad. Er is een medezeggenschap geformeerd die een goede vertegenwoordiging is van alle groepsmaatschappijen. In ons CSR-verslag doen wij uitgebreider verslag over onze sociale prestaties.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarverslag 2011, Verslag Raad van Bestuur, Pagina 45