Boskalis jaarverslagen 2011

Veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit: SHE-Q 

Veiligheid en gezondheid 

We hebben flinke vooruitgang geboekt met het aanscherpen van de Boskalis veiligheidsstandaard. Het veiligheidsprogramma NINA (No Injuries, No Accidents) is in 2010 breed geïntroduceerd in de organisatie. Het op waarden en regels gebaseerde programma heeft in positieve zin veel losgemaakt bij management en medewerkers. Welzijn en veiligheid van mensen staan nu centraal in onze van oudsher meer op techniek en productie georiënteerde organisatie. De acceptatie van het concept is hoog. Op alle locaties in de wereld is NINA inmiddels een begrip. Door middel van een uitgebreid trainings- en communicatieprogramma zijn de waarden van NINA tot leven gebracht. Medewerkers zijn zich ervan bewust dat zij kunnen worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid en krijgen de gelegenheid om die verantwoordelijkheid te nemen. Het management is sterk gecommitteerd en steunt beslissingen om veiligheid en welzijn van medewerkers voor te laten gaan. De doelstelling voor 2011 om voor ieder schip en nieuw project een NINA-startup sessie te organiseren, is behaald. Risico-inventarisaties voorafgaand aan een project zijn standaardprocedure. Dit leidt ook tot dialoog met opdrachtgevers en onderaannemers over preventieve maatregelen om onveilige situaties te voorkomen. 

Veiligheidsprestatie 

De transparantie over veiligheidsaspecten is sterk verbeterd. Het aantal incidenten en ongevallen met verzuim is sterk gedaald, terwijl het aantal preventieve meldingen van onveilige situaties is verdubbeld ten opzichte van 2010. De stijging van het aantal preventieve meldingen is positief, omdat het aangeeft dat medewerkers zich verantwoordelijk voelen voor een veilige werkomgeving. De Lost Time Injury Frequency, het aantal ongevallen met verzuim per 200.000 gewerkte uren (LTIF) daalde in 2011 verder naar 0,3 (0,7 in 2010). In dit cijfer zijn ook de ongevallen met verzuim bij onderaannemers meegenomen. In ons CSR-verslag 2011 gaan we uitgebreider in op deze rapportage en de analyse hierbij. 

Technische standaard 

Tijdens de ontwikkeling van het NINA programma is in 2010 tevens een nieuwe technische standaard ontwikkeld voor al het varende Boskalis-materieel. Deze standaard is gebaseerd op een analyse van de ongevallen en incidenten. In een grootschalig programma dat eind 2012 voltooid moet zijn, wordt ieder baggerschip getoetst op afwijkingen van deze standaard en waar nodig worden aanpassingen gedaan. 

Harmonisatie SHE-Q beleid 

In 2011 zijn eveneens voorbereidingen gestart om het beleid ten aanzien van veiligheid, kwaliteit en milieu te harmoniseren met de SMIT-organisatie. Inventarisaties hebben plaatsgevonden naar de verschillen in beleid en structuur. Op basis hiervan is gekeken welke aspecten meerwaarde hebben om te harmoniseren. Onder andere gaat het hierbij om de wijze van rapporteren van incidenten, procedures voor het uitvoeren van risicoanalyses en -management en daarnaast een standaard ten aanzien van persoonlijke beschermingsmiddelen. Om de haalbaarheid te toetsen zijn diverse workshops georganiseerd met de managementteams van de business units in Nederland en Singapore. In eerste instantie wordt de harmonisatie van het beleid gericht op de projectgeoriënteerde bedrijfsonderdelen van SMIT. 

Milieu 

Onze doelstelling voor 2011 was om een rapportagestructuur op te zetten en te implementeren voor het brandstofverbruik van ons varend materieel en het energieverbruik van de kantoororganisatie om daarmee eenvoudig periodiek CO2-emissies te kunnen rapporteren. Hierin zijn we geslaagd. Een uitgebreidere toelichting hierop geven we in ons CSR-verslag. 

Kwaliteit 

Ons plan was om de belangrijkste kansen en risico’s op de grote werken actiever te gaan managen. Hiervoor hebben wij beleid geformuleerd dat inhoudt dat de risicoanalyses uit de tenderfase worden doorgezet naar de werkvoorbereiding. Over de top vijf van kansen en risico’s wordt structureel gerapporteerd.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarverslag 2011, Verslag Raad van Bestuur, Pagina 44