Boskalis jaarverslagen 2011

NAM ontmantelingsproject

Boskalis en SMIT schrijven steeds vaker gezamenlijk in voor de installatie van nieuwe en de ontmanteling van oude olie- en gasplatforms. In de markt is hier veel vraag naar. Zo is er de afgelopen maanden een aantal ontmantelings­projecten in de Noordzee uitgevoerd waarbij Boskalis en SMIT als hoofdaannemer optraden. 

Wim Vogelaar, General Manager SMIT Marine Projects: “Het contract met de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) geeft aan waar we heen willen. Wij waren de hoofd­aannemer bij dit ontmantelingsproject, waarvoor onder andere de beschermconstructie van de L13-gasbron onder water moest worden verwijderd. We zullen steeds vaker inschrijven op omvangrijke werkzaamheden, desgevraagd tegen een vaste aanneemprijs en met eindverantwoordelijkheid voor het hele proces: van prospects vinden, aanbesteden, contractonderhandelingen, engineering en voorbereiding tot en met de daadwerkelijke uitvoering.” 

“Het NAM-contract is een goed voorbeeld van nauwe samenwerking tussen SMIT en Boskalis. Het was mede dankzij de samenwerking dat we de zeer krappe deadline konden halen. We moesten binnen een paar weken tijd de beschermconstructie van een gasbron verwijderen. Er was weinig tijd, omdat dit gebied van het Nederlands Continentaal Plat, uit de kust bij Den Helder, vanaf eind oktober zou worden opengesteld als oefengebied voor de marine.” 

Voor dit project werd de drijvende bok ‘Taklift 7’ gemobiliseerd, die werd ondersteund door een sleepboot voor het ankeren. Hydronamic, het eigen ingenieursbedrijf van Boskalis, heeft een werkbaarheidsanalyse uitgevoerd met betrekking tot het gebied, het tijdschema en de materieelbeperkingen. Een surveyor van Boskalis was verantwoordelijk voor de positionering en SMIT Subsea leverde een Seaeye Tiger ROV ter ondersteuning van de werkzaamheden onder water. De gehele operatie verliep soepel, binnen budget en zonder overschrijding van het strakke tijdschema. 

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarverslag 2011, Verslag Raad van Bestuur, Pagina 42