Boskalis jaarverslagen 2011

Overige ontwikkelingen 

MNO Vervat 

Boskalis heeft eind december de reeds aangekondigde overname van MNO Vervat afgerond. MNO Vervat heeft een vooraanstaande positie in de Nederlandse civiele infrastructuur markt en heeft zich in wegen, beton- en overige civiele constructies gespecialiseerd. Internationaal is MNO Vervat vooral actief in Suriname. Met het samengaan van Boskalis Nederland en MNO Vervat ontstaat een speler die in staat is een leidende rol te spelen in de top van de Nederlandse markt. Daarnaast verkrijgt Boskalis met MNO Vervat de benodigde kennis en expertise op het gebied van beton- en overige civiele constructies voor de internationale projecten. Hiermee kan worden ingespeeld op de toenemende vraag naar complete oplossingen voor complexe haven- en offshore projecten. Vergelijkbare expertise wordt binnen de groep op regionale schaal in het Midden-Oosten met Archirodon reeds zeer succesvol toegepast. 

Smit Lamnalco 

Op 30 juni 2011 is een overeenkomst gesloten tussen Boskalis en haar mede-aandeelhouder in Lamnalco, de Saoedi-Arabische Rezayat Group, aangaande de verkoop van de terminal- en AHTS-transportactiviteiten van SMIT aan Lamnalco. Begin oktober is deze transactie geëffectueerd. Lamnalco heeft een belangrijk deel van de activiteiten overgenomen voor een bedrag van USD 434 miljoen. De helft daarvan is gefinancierd door middel van een kapitaalinbreng door de beide aandeelhouders; het restant door middel van een door Boskalis verstrekte lening. Deze lening zal in 2012, na realisatie van een herfinanciering van Lamnalco, worden afgelost. Lamnalco heeft alle terminalactiviteiten van SMIT overgenomen, uitgezonderd de terminalactiviteiten van Rebras (Brazilië) en van de joint-ventures in Egypte en Singapore (Keppel-SMIT). De gecombineerde activiteiten worden voortgezet onder de naam Smit Lamnalco en de organisatorische integratie zal in 2012 plaatsvinden. 

SAAM 

Begin november hebben Boskalis en Sudamericana Agencias Aereas y Maritimas S.A. (SAAM) aangegeven de mogelijkheden en kansen te verkennen om hun sleepactiviteiten in Noord- en Zuid-Amerika gezamenlijk voort te zetten. De voorgenomen samenwerking vindt plaats tussen de Noord- en Zuid-Amerikaanse havensleep activiteiten van SMIT en die van SAAM, een dochter van Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV). Door de combinatie SMIT en SAAM zal een leidende dienstverlener van sleepactiviteiten in Midden en Zuid Amerika ontstaan. Als combinatie worden 45 havens in 9 landen bediend met een vloot van ruim 150 sleepboten. De samenvoeging zal naast operationele synergie voordelen, de gecombineerde marktposities in belangrijke mate versterken. 

 

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarverslag 2011, Verslag Raad van Bestuur, Pagina 41