Boskalis jaarverslagen 2011

Holding 

Niet-toegewezen activiteiten hoofdkantoor

    2011   2010*
(in miljoenen EUR)        
Omzet   4,0   9,1
Bedrijfsresultaat   –40,7   –36,0

* Activiteiten van SMIT vanaf het tweede kwartaal geconsolideerd


Segmentresultaat 

Het bedrijfsresultaat in de verslagperiode omvat vooral de gebruikelijke niet-toegewezen kosten van de hoofdkantoren van Boskalis en SMIT, evenals een aantal niet-toegewezen eenmalige lasten. Dit laatste betreft vooral kosten verband houdende met de acquisitie en integratie van SMIT. 

 

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarverslag 2011, Verslag Raad van Bestuur, Pagina 39