Boskalis jaarverslagen 2011

Maritieme Infrastructuur 

Maritieme infrastructuur-gerelateerde dienstverlening en projecten, waaronder het aanleggen van kademuren, aanlegsteigers, golfbrekers, waterzuiveringsinstallaties, rioleringen, dammen en bruggen. Industriële constructie van o.a. krachtcentrales en ontziltingsinstallaties.

    2011   2010
(in miljoenen EUR)        
Omzet   197   265
Bedrijfsresultaat   30,4   28,9
Orderportefeuille   410   486

Omzet 

De omzet in het segment Maritieme Infrastructuur wordt gerealiseerd middels de strategische partner Archirodon, waarin Boskalis een belang van 40% houdt. Archirodon realiseert vooral maritieme en civiele werken, voor onder meer de olie- en gassector en de elektriciteitsindustrie, in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Daarbij is vooral Saoedi-Arabië een belangrijke markt. De omzet van Archirodon is in het verslagjaar gedaald, vooral als gevolg van de binnenlandse onrust in Egypte en vooral Libië. Daardoor zijn werkzaamheden aan projecten in uitvoering tijdelijk onderbroken c.q. gestaakt. Het aandeel van Boskalis in de omzet van Archirodon bedroeg EUR 197 miljoen (2010: EUR 265 miljoen). 

Segmentresultaat 

Ondanks de daling van de omzet en de negatieve invloed op het resultaat van de bovengenoemde ontwikkelingen in Egypte en Libië, nam het bedrijfsresultaat in 2011 toe. Dit door de in het algemeen goede tot zeer goede resultaten op de projecten in de overige landen in de regio waar Archirodon werkzaam is. Dit betreft ondermeer werkzaamheden aan havens en kademuren in Koeweit en Qatar en aan spoorwegen en electriciteits- en ontziltings­installaties in Saoedi-Arabië. De bijdrage van Archirodon aan het bedrijfsresultaat was EUR 30,4 miljoen (2010: EUR 28,9 miljoen). 

Orderportefeuille 

Mede onder invloed van de ontwikkelingen in Noord-Afrika is de orderportefeuille afgenomen tot EUR 410 miljoen (ons 40% aandeel; ultimo 2010: EUR 486 miljoen). 

 

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarverslag 2011, Verslag Raad van Bestuur, Pagina 39