Boskalis jaarverslagen 2011

Terminaldiensten 

Sleep- en afmeerdiensten, onderhoud boven en onder de waterlijn en aanverwante maritieme en managementdiensten voor offshore en onshore olie- en gasterminals.

    2011   2010*
(in miljoenen EUR)        
Omzet   156   148
Bedrijfsresultaat   25,0   22,3
Orderportefeuille   590   677

* Activiteiten van SMIT vanaf het tweede kwartaal geconsolideerd


Omzet 

Boskalis was in 2011 actief in het segment Terminaldiensten middels SMIT Terminals en het 50% belang in Lamnalco. Medio 2011 is bekendgemaakt dat een groot deel van de activiteiten van SMIT Terminals verkocht zouden worden aan Lamnalco, waarin Boskalis een 50% belang houdt. Begin oktober is deze verkoop geëffectueerd. Sedertdien betreft dit segment hoofdzakelijk het aandeel van 50% van Boskalis in de activiteiten van Lamnalco.
In 2011 steeg de omzet van Terminaldiensten naar EUR 156 miljoen (2010: EUR 148 miljoen). Exclusief de bijdrage van SMIT Terminals kwam de omzet in 2011 uit op EUR 84,8 miljoen (2010: EUR 75,8 miljoen). De omzetgroei van Lamnalco is ondermeer toe te schrijven aan een tweetal nieuwe contracten in Sierra Leone. 

Segmentresultaat 

Het bedrijfsresultaat, inclusief de proportionele consolidatie van deelnemingen, steeg in 2011 tot EUR 25,0 miljoen (2010: EUR 22,3 miljoen). Het resultaat is, vooral bij SMIT Terminals, negatief beïnvloed doordat er slechts beperkte mogelijkheden waren om schepen, voorafgaand aan de inzet op nieuwe lange-termijncontracten, in te zetten op de spotmarkt. 

Orderportefeuille 

Door de verkoop van de activiteiten van SMIT Terminals is ook het bijbehorende orderboek voor 50% gedeconsolideerd. De omvang van de orderportefeuille is daardoor met EUR 105 miljoen afgenomen, waarmee de eindejaarsstand is uitgekomen op EUR 590 miljoen (ultimo 2010: EUR 677 miljoen).

 

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarverslag 2011, Verslag Raad van Bestuur, Pagina 38