Boskalis jaarverslagen 2011

Harbour Towage 

Aan- en afmeren van zeeschepen, assistentie verlenen aan speciale objecten en havendiensten.

    2011   2010*
(in miljoenen EUR)        
Omzet   233   155
Bedrijfsresultaat   29,3   23,2

* Activiteiten van SMIT vanaf het tweede kwartaal geconsolideerd

Omzet

Boskalis is actief in dit segment middels SMIT Harbour Towage (geconsolideerd vanaf het tweede kwartaal 2010), in ondermeer Rotterdam, België, Brazilië, Panama, Canada, Australië en Singapore. De omzet over 2011, inclusief de proportionele consolidatie van deelnemingen, bedroeg EUR 233 miljoen (2010 drie kwartalen: EUR 155 miljoen). 

Het in 2010 ingezette herstel, met het aantrekken van vrachtvolumes in de zeevaart, heeft zich in delen van de markt voortgezet. De vrachttarieven voor zowel de containerscheepvaart als het bulktransport zijn echter in de loop van 2011 verder onder druk komen te staan. Desondanks was er voor SMIT alleen in de havens van Rotterdam en Antwerpen sprake van een verminderd activiteitenniveau. 

Medio maart heeft Boskalis het resterende belang van 50% in SMIT Rebras in Brazilië verworven. Nadien is besloten om verder te investeren in 12 nieuwe sleepboten voor deze groeimarkt, waarvan er inmiddels zes besteld en in aanbouw zijn. Vooruitlopend op het gereedkomen van deze boten zijn vier voorloopschepen (frontrunners) ingezet in de havens van Victoria en Rio Grande, waarmee een bijdrage is geleverd aan de omzetgroei. De havensleepactiviteiten in Argentinië zijn, gelet op de aanhoudend teleurstellende resultaten, beëindigd. Eind oktober heeft SMIT de concessie verkregen voor het exclusief leveren van havensleepdiensten in de haven van Zeebrugge (België) voor een periode van 7 jaar. Op basis van vrachtvervoersprognoses vertegenwoordigt de concessie een totale omzet van circa EUR 90 miljoen. 

Segmentresultaat 

Het bedrijfsresultaat, inclusief de proportionele consolidatie van deelnemingen, was EUR 29,3 miljoen (2010 drie kwartalen: EUR 23,2 miljoen). De activiteiten in Rotterdam, België, Brazilië en Canada droegen goed bij aan dit resultaat. Het bedrijfsresultaat werd negatief beïnvloed door de kosten van de beëindiging van de activiteiten in Argentinië.

 

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarverslag 2011, Verslag Raad van Bestuur, Pagina 37