Boskalis jaarverslagen 2011

Financiële gang van zaken

 

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. heeft over 2011 een recordomzet behaald van EUR 2,8 miljard (2010: EUR 2,7 miljard). De nettowinst nam af tot EUR 254 miljoen (2010: EUR 311 miljoen), waarbij  in het resultaat in 2010 bijzondere baten ter hoogte van EUR 33,6 miljoen voor belasting waren opgenomen. Ondanks de lagere nettowinst is Boskalis voornemens het dividend gelijk te houden op EUR 1,24 per aandeel.

Door de toegenomen onzekerheden op de internationale markten duurt de terughoudendheid met betrekking tot investeringsbeslissingen door opdrachtgevers voort. Dit heeft geresulteerd in druk op marges en bezetting van materieel. Hierdoor is de EBITDA afgenomen tot EUR 591 miljoen (2010: EUR 622 miljoen) en het bedrijfsresultaat (EBIT) tot EUR 354 miljoen (2010: EUR 402 miljoen).
Bij de kernactiviteit Baggeren & Grondverzet werd het lagere resultaat positief beïnvloed door de financiële afwikkeling van reeds opgeleverde projecten. De overige activiteiten realiseerden een  stabiel of licht hoger bedrijfsresultaat, ten dele door de volledige consolidatie van SMIT.

De omvang van de orderportefeuille vertoonde een stijging en bedroeg per jaareinde EUR 3.489 miljoen (ultimo 2010: EUR 3.248 miljoen). In vergelijking met de orderportefeuille van medio 2011 en gecorrigeerd voor (de)consolidatie-effecten was het orderboek per jaareinde licht hoger.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarverslag 2011, Verslag Raad van Bestuur, Pagina 35