Boskalis jaarverslagen 2011

Marktontwikkelingen

De markten waarop Boskalis actief is worden voor de lange termijn gedreven door groei van de wereldhandel, energie­consumptie, wereldbevolking en de gevolgen van klimaat­verandering. 

Voor de korte termijn is sprake van een stagnatie in de vraag en van een toestroom aan nieuwe productiecapaciteit in een aantal van onze markten. Dit vertaalt zich in druk op volume en marges. Wel zien wij in meerdere regio’s in de wereld en in verschillende marktsegmenten klanten die volop initiatieven ontwikkelen voor nieuwe, en veelal ook omvangrijke maritieme infrastructuurprojecten. Dit geldt in het bijzonder voor energie- en grondstoffen gerelateerde projecten in Zuid-Amerika, West-Afrika en Australazië. 

De marktontwikkelingen in de offshore-markt zijn van belang voor een substantieel deel van onze business. In het verlengde van de vraag naar en de aanleg van nieuwe olie- en LNG import- en exportterminals, wordt een groei van de terminalactiviteiten (Smit Lamnalco) voorzien. Verder zijn de ontwikkelingen bij Transport, Heavy Lift en Subsea voor een groot deel afhankelijk van het aantrekken van de vraag vanuit de energiemarkten, in het bijzonder die van de offshore-markt in Noordwest-Europa, Brazilië en Zuidoost-Azië. Wij zijn positief gestemd over de ontwikkelingen in de Offshore-markt op de middellange termijn.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarverslag 2011, Verslag Raad van Bestuur, Pagina 34