Boskalis jaarverslagen 2011

Nederlandse Corporate Governance Code 

Sinds de invoering van de Nederlandse Corporate Governance Code (de “Code”) in 2004 worden tijdens vergaderingen van de Raad van Commissarissen de in de Code verwoorde beginselen van deugdelijk ondernemings­bestuur en best practice-bepalingen regelmatig aan de orde gesteld. De hoofdlijnen van het Corporate Governance beleid bij Boskalis staan vermeld op de pagina’s 54 en 55 van het gedrukte jaarverslag. 

Naar het oordeel van de Raad van Commissarissen is voldaan aan het in de Code bepaalde ten aanzien van de onafhankelijkheid van de commissarissen. Als niet-onafhankelijk in de zin van de Code beschouwt de Raad van Commissarissen de heer J. van Wiechen. 

Buiten aanwezigheid van het bestuur heeft de Raad van Commissarissen het functioneren van de Raad van Bestuur besproken en dat van de individuele bestuurders. Daarnaast is het functioneren van de Raad van Commissarissen en van de individuele commissarissen besproken tegen de achtergrond van de Profielschets. Deze evaluatie heeft plaatsgevonden door middel van een questionnaire en collectieve en bilaterale gesprekken tussen de Raad van Commissarissen, de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de individuele leden van de Raad van Bestuur. 

De Raad van Commissarissen wil haar waardering uitspreken voor de betoonde inzet van de Raad van Bestuur en alle werknemers van de onderneming en complimenteert hen met het in 2011 behaalde resultaat. 

Papendrecht/Sliedrecht, 14 maart 2012 

Raad van Commissarissen 

mr. J.M. Hessels, voorzitter
H.J. Hazewinkel RA, vicevoorzitter
mr. M.P. Kramer
drs. M. Niggebrugge
drs. J. van Wiechen
mr. C. van Woudenberg 

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarverslag 2011, Verslag Raad van Commissarissen , Pagina 28