Boskalis jaarverslagen 2011

Remuneratiecommissie

Leden Remuneratiecommissie

De Remuneratiecommissie bestaat uit twee leden: de heer C. van Woudenberg (voorzitter) en de heer M.P. Kramer.

De Remuneratiecommissie maakt regelmatig gebruik van de diensten van een onafhankelijke beloningsadviseur en heeft zich ervan vergewist dat deze beloningsadviseur geen advies verstrekt aan de leden van de Raad van Bestuur.

Taken en verantwoordelijkheden Remuneratiecommissie

De Remuneratiecommissie heeft de volgende taken:

  • Het doen van een voorstel aan de Raad van Commissarissen inzake het te voeren belonings­beleid voor de Raad van Bestuur. Het beleid wordt ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgelegd.
  • Het doen van een voorstel aan de Raad van Commissarissen inzake de beloning van individuele leden van de Raad van Bestuur (een en ander binnen het door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgestelde beloningsbeleid).
  • Het opmaken van het remuneratierapport over het gevoerde beloningsbeleid, zoals vast te stellen door de Raad van
    Commissarissen.

Activiteiten 2011

Gedurende 2011 is de Remuneratiecommissie tweemaal bijeengeweest. Tevens heeft de commissie buiten de vergaderingen om regelmatig overleg gevoerd.

Op 21 januari 2011 heeft de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders het voorstel van de Raad van Commissarissen aangenomen om het beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur te wijzigen. Dit voorstel was gebaseerd op een door de Remuneratie­commissie geformuleerd advies om de berekeningsmethode voor de kwantitatieve maatstaven van het variabele korte- en langetermijn element te vereenvoudigen.

De Remuneratiecommissie heeft onder meer:

  • zich op de hoogte gesteld van de meest recente Nederlandse en internationale Corporate Governance-ontwikkelingen;
  • een beloningsonderzoek opgestart omtrent het belonings­beleid voor commissarissen in de Nederlandse markt;
  • scenarioanalyses uitgevoerd.

Beloningsbeleid Raad van Bestuur

Het beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur is op 21 januari 2011 door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgesteld. Het belonings­beleid past bij de strategie en kernwaarden van Boskalis, waarbij langetermijn­oriëntatie en continuïteit centraal staan en Boskalis de belangen van zowel aandeelhouders, klanten, medewerkers als de ‘brede omgeving’ meeweegt. Het beloningsbeleid is gedurende 2011 uitgevoerd overeenkomstig het beloningsbeleid zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De integrale tekst van het aangepaste beloningsbeleid evenals het remuneratierapport is te vinden op de website (www.boskalis.nl).

Beloningsbeleid voor de Raad van Commissarissen

Het beloningsbeleid voor de Raad van Commissarissen is in 2007 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgesteld. Gedurende 2011 is het beloningsbeleid conform het vastgestelde beleid uitgevoerd. In 2011 is een beloningsonderzoek naar de bezoldiging van commissarissen opgestart. De uitkomsten zullen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden voorgelegd.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarverslag 2011, Verslag Raad van Commissarissen , Pagina 27