Boskalis jaarverslagen 2011

Expand

  • Versterken regionale positie
  • Regionale positie uitbreiden
  • Mondiale activiteiten toevoegen

Regionale positie versterken met bestaande activiteiten.

In de zes geografische kernregio’s willen wij onze positie versterken. Door gebruik te maken van onze markt­aanwezigheid en sterke relatie met klanten kunnen wij een breder scala aan activiteiten aanbieden. Bijvoorbeeld in Australië, waar we grootschalige maritieme infrastructuren bouwen, zien we kansen om ook terminal­diensten en subsea-duikdiensten aan te bieden. 
In Zuid-Amerika zien we ook goede mogelijkheden om een breder scala aan activiteiten te ontwikkelen. In West-Afrika zijn we al vele tientallen jaren succesvol met baggeren en terminaldiensten, terwijl we kansen zien voor uitbreiding van onze activiteiten in Transport & Heavy Lift.

Resultaat 2011

De afgelopen jaren heeft Boskalis in Brazilië enkele maritieme infrastructuur­projecten succesvol afgerond. Boskalis beschikt tevens over een sterke lokale aanwezigheid als aanbieder van sleepdiensten in havens en voor terminals. Deze diensten worden in zes Braziliaanse havens aangeboden via dochteronderneming SMIT Rebras. Boskalis breidt haar marktpositie uit in Brazilië met de opdracht om in het grootste industriële havencomplex van Brazilië, Superporto do Açu, een nieuwe haven aan te leggen.
Tot de werkzaamheden behoren het baggeren van een toegangs- en binnenkanaal, een draaikom en een havenbassin, evenals landaanwinnings­werkzaamheden. Daarnaast zal Boskalis de oeverbekleding bij de havenmonding aanleggen.

Regionale positie uitbreiden met nieuwe activiteiten

In de regio’s waarop wij ons concentreren, zien we ook vraag ontstaan naar nieuwe activiteiten waar we onze gezamenlijke expertise in kunnen zetten. Deze vraag wordt vooral gestuwd door de ontwikkelingen in de energiemarkt. De bouw van offshore windparken, het integreren van de Europese elektriciteits- en gasmarkten en de verwijdering van oude olieplatforms op de Noordzee zijn hiervan voorbeelden.
We leggen ons meer en meer toe op de aanleg van bekabelings­infrastructuren en de ontmanteling van olie­platforms op turn-key basis. Verder is ook de groeiende vraag naar grondstoffen een kans om nieuwe activiteiten te ontplooien, zoals het winnen van mineralen.

We positioneren ons als aanbieder van totaaloplossingen voor maritieme infrastructuren, inclusief de bouw van maritiem-civiele constructies. Via Archirodon zijn we hiermee al vele jaren succesvol in het Midden-Oosten. Ook in andere delen van de wereld willen we deze expertise aanbieden onder meer met onze nieuwe acquisitie MNO Vervat. Door de complementariteit met de bagger- en grondverzetactiviteiten zien we mogelijkheden om deze activiteiten uit te breiden in Noordwest-Europa en op termijn ook internationaal toe te passen.

Resultaat 2011

In 2011 hebben wij verschillende projecten gecontracteerd waarbij wij onze regionale positie hebben versterkt met nieuwe activiteiten. 
Offshore kabelleggen: we hebben een aantal kabellegopdrachten verworven waaronder het leggen van twee stroomkabels in Indonesië, een glasvezelkabel door de Straat van Magellaan, Argentinië en een exportkabel in de Baltische Zee. 
Onshore en offshore mijnbouw: we gaan in Suriname een geïntegreerd mijnbouwproject uitvoeren voor het delven van bauxiet. In Nieuw-Zeeland hebben we een concept ontwikkeld voor de diepzeemijnbouw van fosfaten. 
Ontmanteling olie- en gasplatforms: in opdracht van de Nederlandse Aardolie Maatschappij hebben we een gasplatform in de Noordzee ontmanteld. We hebben van Wintershall de opdracht gekregen om in 2012 twee gasplatforms te gaan ontmantelen. 
Civiele infrastructuren: met de overname van MNO Vervat versterken wij onze civiele infrastructuurcompetenties en activiteiten op nationaal en internationaal niveau.

Mondiale activiteiten toevoegen

Boskalis wil de toonaangevende positie in bestaande activiteiten regionaal en mondiaal vergroten door autonome groei of door acquisities. We staan ook open voor acquisities waarmee we veelbelovende activiteiten kunnen toevoegen aan het portfolio. Dit zullen we echter alleen doen als ze op een aantal cruciale onderdelen aansluiten op de bestaande activiteiten en waarde toevoegen in het topsegment van de markt.

Resultaat 2011

Sleepdiensten in Midden- en Zuid-Amerika: Boskalis en Sudamericana Agencias Aereas y Maritimas S.A. (SAAM) verkennen de mogelijkheden en kansen om hun sleepactiviteiten in Noord- en Zuid-Amerika gezamenlijk voort te zetten. Door de combinatie SMIT en SAAM zal een leidende dienstverlener van sleepactiviteiten in Midden- en Zuid-Amerika ontstaan. Als combinatie worden 45 havens in negen landen bediend met een vloot van ruim 150 sleepboten. De samenvoeging zal naast operationele synergievoordelen tevens de gecombineerde marktposities in belangrijke mate versterken.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarverslag 2011, Boskalis in vogelvlucht, Pagina 15