Boskalis jaarverslagen 2011

Focus 

  • Op ‘Value-Adding Assets’
  • Op marktsegmenten
  • Op geografische regio’s

Value-Adding Assets 

Boskalis focust zich op ‘Value-Adding Assets’. Dat doen we met een combinatie van activiteiten en materieel waarmee we zowel aan de onderkant van de markt kostencompetitief actief kunnen zijn, als ook succesvol kunnen zijn bij de complexe turn key/multidisciplinaire geïntegreerde projecten aan de bovenzijde van de markt. 

Marktsegmenten 

De markten waarop wij ons met onze kernactiviteiten richten, zijn afgeleid van de analyse waar onze kansen voor groei en expansie het grootst zijn. In elk van deze markten bieden wij onze producten en diensten in samenhang of enkelvoudig aan. 

Energie

In omvang en groeipotentie is de olie- en gasmarkt, met onder meer een stijgende vraag naar vloeibaar aardgas en grootschalige afgelegen infrastructurele ontwikkelingen, zeer belangrijk. Boskalis ontwerpt hiervoor nieuwe havens en legt ze aan. We creëren nieuw land en leggen olie- en gaspijp­leidinginfrastructuren aan en verzorgen het onderhoud. Daarnaast bieden we terminaldiensten voor de olie- en gasindustrie. Naast dit traditionele segment omvat de energiemarkt ook het sterk groeiende segment voor duurzame energie, waarbij voor Boskalis het accent ligt op de fundering, bouw en bekabeling van offshore windparken. Verder zien we groeipotentie in het toepassen van (traditionele) baggeroplossingen voor de winning van grondstoffen. 

Havens 

Voor het ontwerp en de aanleg van nieuwe havens en de uitbreiding en het onderhoud van bestaande havens zetten we onze belangrijkste activiteit Baggeren & Grondverzet in, waarbij ook civieltechnische werkzaamheden een grote rol spelen. In de exploitatiefase bieden we klanten van de havens dienstverlening aan zoals havensleepdiensten. 

Infra 

Deze activiteit omvat de bouw van civiele infrastructuren en de bescherming en aanleg van nieuw land. Zowel natte als droge activiteiten vallen in dit marktsegment: Landaanwinning & Kustbescherming, de realisatie van maritieme infrastructuren via ons partnership met Archirodon en drooggrondverzet op de Nederlandse markt, van oudsher via onze Nederlandse dochter en recentelijk versterkt met MNO Vervat. 

Geografische regio’s 

Binnen de drie marktsegmenten richten wij onze dienst­verlening op een aantal geografische regio’s. De keuze voor deze regio’s is gebaseerd op onze marktanalyse, die aangeeft waar de komende periode de belangrijkste ontwikkelingen plaatsvinden en waar de beste kansen liggen voor onze gezamenlijke activiteiten. 

Op basis van deze bevindingen concentreren wij ons op de volgende zes geografische regio’s:

  1. Noordwest-Europa
  2. Zuid- en West-Afrika
  3. Midden- en Zuid-Amerika
  4. Midden-Oosten
  5. Zuidoost-Azië
  6. Australië 

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarverslag 2011, Boskalis in vogelvlucht, Pagina 13