Boskalis jaarverslagen 2011

Strategisch kader

De strategische agenda van Boskalis vloeit voort uit onze missie: 

Wij zijn een toonaangevende dienstverlener op het gebied van innovatieve en competitieve totaaloplossingen – in de maritieme, kust- en deltagebieden in de wereld. We streven ernaar om onze oplossingen zo duurzaam mogelijk te ontwerpen en te realiseren, waarbij veiligheid de hoogste prioriteit heeft.

Onze strategie voor het verwezenlijken van deze missie is gericht op groei. Met vier pijlers willen we onze strategie uitvoeren: 

Focus, Optimize, Reinforce en Expand.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarverslag 2011, Boskalis in vogelvlucht, Pagina 13