Boskalis jaarverslagen 2011

Marktontwikkelingen

 

Boskalis concentreert zich op markten die structurele groei vertonen op de langere termijn. De toenemende vraag naar energie en de groei van de wereldhandel zien wij als de twee belangrijkste drivers voor groei in met name de energiemarkt en de markt voor havens. Uit een wereldwijd marktonderzoek dat Boskalis liet uitvoeren, blijkt dat deze trends doorzetten, ondanks de tijdelijke stagnatie als gevolg van de economische onzekerheid in Europa en de Verenigde Staten. In de opkomende landen Brazilië, Rusland, India en China, blijft de vraag naar maritieme infrastructuur groot.
De geprognosticeerde toename van de wereldbevolking blijft de vraag naar onze landaanwinning- en infra-activiteiten stuwen. Dat geldt eveneens voor de klimaat­verandering, die overheden in verschillende werelddelen noopt tot maatregelen om hun bevolking te beschermen tegen de stijgende zeewaterspiegel en overstromingen. We zien de vraag naar samenhangende oplossingen voor complete maritieme infrastructuren toenemen, waarbij de zorg voor duurzame oplossingen steeds prominenter op de agenda staat.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarverslag 2011, Boskalis in vogelvlucht, Pagina 12