Boskalis jaarverslagen 2011

Vooruitzichten voor het komende jaar

De financiële positie van Boskalis is zeer solide. Voor de periode 2012-13 wordt rekening gehouden met een totaal investeringsbedrag van EUR 600-700 miljoen. Naar verwachting kunnen de investeringen uit de eigen kasstroom worden betaald.
In het licht van de huidige marktomstandigheden voorzien we ook voor 2012 een remmend effect op de structurele positieve trends die ten grondslag liggen aan onze strategie. Deze situatie gecombineerd met het projectmatige karakter van een significant deel van onze activiteiten stelt ons op dit moment niet in staat een kwantitatieve verwachting van het jaarresultaat 2012 af te geven. Wel gaan wij er vanuit dat wij het jaarresultaat van 2011 niet zullen evenaren. Op basis van de huidige inzichten zal het marktbeeld in 2012 niet ingrijpend wijzigen ten opzichte van 2011, maar de vooruitzichten op de middellange termijn zijn positiever.

 

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarverslag 2011, Verslag Raad van Bestuur, Pagina 56