Boskalis jaarverslagen 2011

SMIT Salvage snel paraat na schipbreuk Costa Concordia

Op 13 januari 2012 verongelukte het 35 meter brede en 290 meter lange cruiseschip Costa Concordia voor de kust van Italië bij het eiland Giglio.
SMIT Salvage, dat de volgende dag arriveerde, bood direct haar diensten aan ten behoeve van een adequate ‘emergency response’. De eigenaren en verzekeraars gaven SMIT en haar Italiaanse partner Tito Neri in de dagen volgend op de schipbreuk de opdracht om de olie uit het schip te verwijderen en maatregelen te nemen om milieuschade te voorkomen. Geen eenvoudige klus vanwege de omvang en ligging van het schip.

Voordat het werk kon aanvangen, is eerst een onderwaterinspectie uitgevoerd door Boskalis om de bodemgesteldheid onder het schip te bestuderen evenals de rotsformaties waar het schuin tegenaan lag. Alvorens SMIT kon beginnen met het afpompen van ruim 2.000 ton scheepsbrandstof verdeeld over 17 bunkertanks moest immers de stabiliteit van het schip worden vastgesteld.

Op verzoek van de Italiaanse autoriteiten trof SMIT extra voorzorgs­maatregelen. Er zijn twee opblaasbare ‘beschermingswallen’ aangebracht rondom het schip in de vorm van een drijvende kraag die verspreiding van olie in het zeewater tegengaan, mocht dit onverhoopt voorvallen.

Bij het wegpompen van de olie heeft SMIT een bijzondere Hot Tap techniek toegepast. Via een afsluiter die boven in de bunkertanks werd bevestigd, is de olie uit het schip gepompt; tegelijkertijd is via een afsluiter onder in de tank water binnengelaten. Dit gebeurde om de olie te vervangen en de stabiliteit van het schip te behouden. Op een kraanwerkschip, dat langszij het cruiseschip werd afgemeerd, bevond zich de pompinstallatie, een stoommachine en duikapparatuur. Aan de andere zijde van het kraanwerk­schip lag een olietanker voorzien van alle benodigde materieel om de olie uit de Costa Concordia direct te kunnen afvoeren.

Op 28 januari kon het wegpompen starten. SMIT was er klaar voor, maar de weersomstandigheden verhinderden een vlotte start. Pas op 13 februari kon de eerste olie veilig en gecontroleerd worden overgepompt. Bij het ter perse gaan van dit jaarverslag bevonden de werkzaamheden zich in een afrondende fase.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarverslag 2011, Verslag Raad van Bestuur, Pagina 58