Boskalis jaarverslagen 2011

Zoekresultaten

11 artikelen gevonden

Financiële gang van zaken

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. heeft over 2011 een recordomzet behaald van EUR 2,8 miljard (2010: EUR 2,7 miljard).

Lees verder

Operationele en financiële ontwikkelingen 

De omzet steeg in het verslagjaar met 5% tot EUR 2,80 miljard (2010: EUR 2,67 miljard).

Lees verder

Baggeren & Grondverzet 

De omzet in het segment Baggeren & Grondverzet bedroeg EUR 1.835 miljoen (2010: EUR 1.801 miljoen).

Lees verder

Harbour Towage 

Boskalis is actief in dit segment middels SMIT Harbour Towage (geconsolideerd vanaf het tweede kwartaal 2010), in ondermeer Rotterdam, België, Brazilië, Panama, Canada, Australië en Singapore.

Lees verder

Salvage, Transport & Heavy Lift 

Boskalis is actief in dit segment middels de betreffende activiteiten van SMIT. De omzet over 2011, inclusief de proportionele consolidatie van deelnemingen, bedroeg EUR 376 miljoen (2010 drie kwartalen: EUR 296 miljoen).

Lees verder

Terminaldiensten 

Boskalis was in 2011 actief in het segment Terminaldiensten middels SMIT Terminals en het 50% belang in Lamnalco.

Lees verder

Maritieme Infrastructuur 

De omzet in het segment Maritieme Infrastructuur wordt gerealiseerd middels de strategische partner Archirodon, waarin Boskalis een belang van 40% houdt.

Lees verder

Holding 

Het bedrijfsresultaat in de verslagperiode omvat vooral de gebruikelijke niet-toegewezen kosten van de hoofdkantoren van Boskalis en SMIT, evenals een aantal niet-toegewezen eenmalige lasten.

Lees verder

Overige financiële informatie 

In 2011 bedroeg het totaal van afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen EUR 236 miljoen (2010: EUR 220 miljoen).

Lees verder

Dividendbeleid en -voorstel 

Uitgangspunt voor het dividendbeleid van Boskalis is het beschikbaar stellen van 40% tot 50% van de nettowinst uit gewone bedrijfsvoering als dividend.

Lees verder