Boskalis jaarverslagen 2011

Zoekresultaten

7 artikelen gevonden

Introductie

De Raad van Commissarissen wil haar waardering uitspreken voor de betoonde inzet van de Raad van Bestuur en alle werknemers van de onderneming en complimenteert hen met het in 2011 behaalde resultaat.

Lees verder

Samenstelling Raad van Bestuur

Gedurende het verslagjaar bestond de Raad van Bestuur uit drie leden.

Lees verder

Samenstelling Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen bestond aan het begin van 2011 uit zes leden.

Lees verder

Werkzaamheden Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft vijfmaal vergaderd met het bestuur van de onderneming.

Lees verder

Kerncommissies

De Auditcommissie bestaat uit twee leden: de heer M. Niggebrugge (voorzitter) en de heer H. Heemskerk (tot maart 2011).

Lees verder

Nederlandse Corporate Governance Code 

Sinds de invoering van de Nederlandse Corporate Governance Code (de “Code”) in 2004 worden tijdens vergaderingen van de Raad van Commissarissen de in de Code verwoorde beginselen van deugdelijk ondernemings­bestuur en best practice-bepalingen regelmatig aan de orde gesteld.

Lees verder

Een wereldleider op het gebied van terminal services 

De oprichting van Smit Lamnalco (een joint venture waarin Boskalis 50% van de aandelen houdt) is een feit.

Lees verder