Boskalis jaarverslagen 2011

Introductie

De Raad van Commissarissen wil haar waardering uitspreken voor de betoonde inzet van de Raad van Bestuur en alle werknemers van de onderneming en complimenteert hen met het in 2011 behaalde resultaat. 

In overeenstemming met artikel 27 van de statuten van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. biedt de Raad van Commissarissen het jaarverslag 2011 aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders aan. Het jaarverslag, met daarin opgenomen de jaarrekening en de bestuurdersverklaring, is door de Raad van Bestuur opgemaakt. De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de externe accountant, KPMG Accountants N.V., welke is opgenomen op pagina 120 van het jaarverslag dat als PDF document is te downloaden op deze website.

Wij stellen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor: 

  • De jaarrekening, waarin opgenomen het voorstel tot winstbestemming, vast te stellen;
  • De leden van de Raad van Bestuur decharge te verlenen voor hun bestuur over het jaar 2011;
  • De leden van de Raad van Commissarissen decharge te verlenen voor hun toezicht op het bestuur over het jaar 2011; en
  • Een dividend uit te keren aan aandeelhouders van EUR 1,24 per gewoon aandeel in de vorm van gewone aandelen, tenzij een aandeelhouder het verkiest een uitkering in contanten te willen ontvangen.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarverslag 2011, Verslag Raad van Commissarissen , Pagina 24