Boskalis jaarverslagen 2011

Samenstelling Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen bestond aan het begin van 2011 uit zes leden. 

Tot ieders ontsteltenis is op 22 maart 2011 de voorzitter van de Raad van Commissarissen de heer H. Heemskerk plotseling overleden.
De heer H.J. Hazewinkel heeft vanaf deze datum de taken van voorzitter van de Raad van Commissarissen ad interim waargenomen. 

Voorts heeft de heer M. van der Vorm in het verslagjaar te kennen gegeven niet voor herbenoeming beschikbaar te zijn. Op 12 mei 2011 is de heer Van der Vorm derhalve als lid van de Raad van Commissarissen afgetreden. De Raad van Commissarissen dankt de heer Van der Vorm voor alle inzet die hij in de afgelopen jaren als lid van de Raad van Commissarissen heeft betoond. Met zijn grote kennis en ervaring heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het verder uitbouwen van Boskalis tot een internationale maritieme dienstverlener van wereldformaat. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft op 12 mei 2011 de heer J. van Wiechen, op voordracht van de Raad van Commissarissen, benoemd voor een periode van vier jaar, ter invulling van de aldus ontstane vacature. 

Op 12 mei 2011 is eveneens op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op voordracht van de Raad van Commissarissen de herbenoeming van de heer C. van Woudenberg aan de orde geweest. De heer Van Woudenberg is door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders met steun van de Ondernemingsraad herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar. 

Op 17 augustus 2011 heeft de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeel­houders, op voordracht van de Raad van Commissarissen, de heer J.M. Hessels benoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar. De heer Hessels fungeert vanaf 17 augustus 2011 als voorzitter van de Raad van Commissarissen. De heer Hazewinkel is op 17 augustus 2011 op grond van zijn ruime ervaring benoemd tot vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen. 

De overige samenstelling van de Raad van Commissarissen is in het verslagjaar niet gewijzigd. Per ultimo 2011 bestaat de Raad van Commissarissen uit zes leden.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarverslag 2011, Verslag Raad van Commissarissen , Pagina 24