Boskalis jaarverslagen 2011

Samenstelling Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestond in 2011 uit drie leden. Op 12 mei 2011 is de heer T.L. Baartmans door de Raad van Commissarissen herbenoemd tot lid van de Raad van Bestuur voor een periode van vier jaar. De overige samenstelling van de Raad van Bestuur is in het verslagjaar niet gewijzigd.

 

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarverslag 2011, Verslag Raad van Commissarissen , Pagina 24